Samenwerking Benelux Group – M-files oplossing

Case: H.M. Verploegen We weten het allemaal. Alles rondom leveringen van goederen gaat gepaard met veel contacten en veel informatie-uitwisseling. Henri: “Verploegen heeft zich gespecialiseerd in het zogenaamde groupage transport. Schoenmaker blijf bij je leest: deskundigheid van Benelux Group bewijst zich Specialisatie loont. Dat bewijst zich elke dag weer in allerlei branches en markten. Dat […]